ASOCIAȚIA DIACONIA FILIALA SECTOR 2 - CANTINA SFÂNTA ANA

 

Cantina socială Sfânta Ana cu sediul pe Șoseaua Pantelimon,numărul 257, aparține Asociației Diaconia Filiala Sector 2, fiind înființată prin hotărârea Permanenței Consiliului Eparhial ,Temei 14.127 din 12 decembrie 2014.

Pe data de 17 februarie 2015 cu prilejul sfințirii și cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Cantina socială Sfânta Ana și-a început activitatea.

Cantina socială Sfânta Ana are 60 de beneficiari, persoane vârstnice care au nevoie de ajutor,persoane cu afecțiuni medicale cronice, familii cu mulți copii, familii monoparentale, persoane lipsite de adăpost sau aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Pe lângă masa caldă oferită în fiecare zi de luni până vineri, cantina mai oferă consiliere socială, îndrumare duhovnicească, sprijin și suport pentru rezolvarea problemelor de care se lovesc beneficiarii.

La nivelul cantinei sociale, Asociația Diaconia – Filiala Sector 2 organizează și susține cateheze, pelerinaje și consultații medicale gratuite oferite de  2 medici voluntari.

Acordarea serviciilor se face pe bază de cerere însoțită de actele doveditoare care arată situația socio – medicală actuală a petentului și a membrilor familei acestuia, urmată de ancheta socială.

– copie după B.I./C.I.; certificate de naştere ale tuturor membrilor familiei, de căsătorie (după caz);

– hotărâre judecătorească de încredinţare a copiilor în caz de divorţ;

– adeverinţe de elev/ student (după caz);

– certificat de încadrare în grad de handicap (dacă e cazul);

– ultimul talon de pensie – adeverinţă de venit / declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu are venituri;

 

– alte acte care atestă situaţia materială, socială sau medicală a beneficiarului;

Selecţia beneficiarilor se realizează în funcţie de îndeplinirea a cel puțin două dintre criteriile :

– venitul pe membru de familie se află sub venitul minim pe economie;

– există doi sau mai mulţi copii în întreţinere;

– există un singur părinte întreţinător de familie;

– solicitantul prezintă un diagnostic medical complex;

– solicitantul are capacitate limitată de autosuţinere;

-solicitantul dovedeşte condiţii improprii de locuit sau lipsa locuinţei;