ASOCIAȚIA DIACONIA FILIALA SECTOR 6-Cantina Socială „Sf Mucenic Barnabas”

DESPRE NOI

Asociaţia Diaconia Filiala Sector 6, din cadrul Protoieriei Sector VI Capitală s-a constituit la inițiativa Asociației Diaconia în vederea satisfacerii scopurilor sale social-filantropice și misionare, astfel încât să poată fi derulate activităţi de susţinere a categoriilor defavorizate din comunitate precum şi de promovare a intereselor comunităţii şi a membrilor acesteia în relaţia cu alte instituţii publice sau private.

Astfel, în data de 10 septembrie 2015 Asociația Diaconia Filiala Sector 6 a inaugurat Cantina Socială „Sf Mucenic Barnabas” cu sediul în str. Drumul Taberei, nr. 28A, sector 6 București.

Slujba de sfințire a cantinei a fost oficiată de Preafericitul Patriarh Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române alături de un sobor de preoți.

Activitatea cantinei sociale Sfantul Barnabas in imagini

SCOPUL  ASOCIAȚIEI

         Creșterea calității vieții beneficiarilor și promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea proiectelor sociale în scopul prevenirii și limitării unor situații de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea social a unor persoane.

OBIECTIVE

 • Obiectivul general al Asociației îl constituie ajutorarea persoanelor fără venituri sau cu venituri mici care se află în risc de marginalizare sau excluziune socială prin oferirea de suport familiilor vulnerabile, ce se confruntă cu șomajul, dizabilitatea, o situație materială precară și au copii cu risc de abandon școlar si diverse probleme de sănătate etc.;
 • Acordarea de suport specializat (consiliere socială și informare) în vederea reducerii efectelor de criză cu care se confruntă beneficiarii;
 • Informarea, conștientizarea și implicarea societății cu privire la problemele beneficiarilor aflați în situații de criză;

GRUPURI ȚINTĂ – BENEFICIARI

      Grupurile ţintă vizate se împart în următoarele categorii

 • Persoane vârstnice potrivit prevederilor art. 1, alin. (4) și art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.
 • Copii aflați în dificultate (conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului) proveniți din familii marginalizate sau aflate în risc de marginalizare socială.
 • Persoana marginalizată social este considerată persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condițiile Legii nr. 416/2001.
 • Persoanele aflate în risc de marginalizare socială care din cauza situației socio-economice și medicale sunt supuse riscului de excludere socială (persoane cu handicap, persoane fără adăpost, persoane cu probleme medicale).
 • Persoane beneficiare de venit minim garantat sunt acele persoane prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

SERVICIILE SOCIALE OFERITE DE  ASOCIAȚIE I

 • Cantină socială

Constă în asigurarea unei mese calde la prânz pentru 100 de persoane pe zi, de luni până vineri, de la ora 10.00 la ora 12.00. Beneficiarii acestor servicii sunt copii proveniți din familii cu o situație materială precară (un venit pe membru de familie mai mic de 1065 lei), precum adulți si persoane vârstnice, care au venituri lunare mai mici de 1065 lei si care întâmpină dificultăți în autogospodărire.

 • Sprijin financiar de urgență

Acest serviciu este acordat pentru cheltuieli medicale de urgenţă, plata contra valorii chirei, susţinerea financiară a unui copil cu rezultate şcolare excepţionale.

 • Consiliere socială în vederea prevenirii marginalizării sociale şi sprijin pentru reintegrarea socială, în acest sens, specialiştii putând oferi informaţii privind derularea programelor sociale (acţiuni de sprijin şi suport);
PROIECTE/ PARTENERIATE DERULATE IN ANUL 2018

Asociația Diaconia Filiala Sector 6 – parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

 • În anul 2015, a luat naștere parteneriatul public-privat: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6Asociația Diaconia Filiala Sector 6 în vederea derulării proiectului Banca Locală de Alimente Sector 6, care are ca obiective furnizarea de servicii sociale și socio-medicale, desfășurarea altor activități care pot contribui la atingerea scopului caritabil propus conform statutului.

Banca Locală de Alimente Sector 6 urmează principiile emise de Federaţia Europeană a Băncilor de Alimente – o platformă a Uniunii Europene ce reuneşte 70 de organizaţii – fiind un sistem non-profit care colectează, depozitează şi distribuie către persoanele defavorizate produse alimentare scoase din circuitul comercial. Punând în practică programe precum ”Bucătăria socială””Pachetul pentru weekend şi vacanţe””O nutriţie sănătoasă pentru toţi” sau ”Fresh Market”, Banca Locală de Alimente Sector 6 vine în întâmpinarea nevoilor de hrană ale persoanelor defavorizate, fie că e vorba de mame cu copii, bătrâni, şomeri sau persoane cu handicap.

 • În baza parteneriatului dintre Protoieria Sector VI Capitală şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociația Diaconia Filiala Sector 6 a sprijinit dotarea a două cabinete stomatologice din cadrul Centrului prin contribuția Parohiei Militari. În data de 12 decembrie 2017 a avut loc sfințirea Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie. Instituţia medicală reprezintă proiectul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și se adresează cetăţenilor din sectorul 6, dar în mod special persoanelor cu o situaţie materială fragilă pentru care va oferi servicii medicale de specialitate subvenționate integral sau parțial, în funcție de venituri.