ASOCIAȚIA DIACONIA FILIALA SECTOR IV - CANTINA SOCIALĂ SFÂNTA FILOFTEIA

Scurt istoric

Cantina Socială Sf. Filofteia funcționează sub egida Asociației Diaconia Filiala Sector 4, a fost inaugurată în anul 2016 și se află în București, Strada Ilie Oprea nr. 7, sector 4.

Situată în incinta parohiei Progresul I, Protoieria Sector IV Capitală, cantina a fost sfințită în data de 11 iunie 2016 de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.   

 

Cantina oferă hrană caldă, consiliere spirituală și socială pentru 37  persoane aflate în evidența biroului de asistență socială al Protoieriei Sector IV. Beneficiarii sunt persoane și familii aflate în dificultate, cu risc crescut de marginalizare sau excluziune socială: copii proveniți din familii numeroase care trăiesc în condiții precare, familii monoparentale, familii sărace de romi, persoane fără adăpost, vârstnici fără sprijin familial și cu venituri mici, persoane cu handicap.

Imobilul situat în București, Strada Ilie Oprea, Nr. 7, sector 4, este proprietatea Parohiei Progresul și pus la dispoziția Asociației Diaconia Filiala Sector 4, pe o perioadă de 10 ani, conform Contractului de comodat nr. 390 / 01.11.2015.

Sprijin pentru persoanele vulnerabile, atât din punct de vedere social cât și aflate în izolare la domiciliu

În aceste momente de  încercare, provocate de  epidemia de Coronavirus ( COVID- 19), ca urmare a  parteneriatului încheiat de Arhiepiscopia  Bucureștilor cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență București- Ilfov,  venim în întâmpinarea persoanelor vulnerabile, atât din punct de vedere social cât și  aflate în  izolare la domiciliu, oferind hrană.

Începând cu data de 19 martie 2020 și până în prezent (10 mai), la sediul Cantinei Sociale ”Sfânta Filofteia”, au fost pregătite 268 de porții de hrană caldă, pentru masa de prânz a fiecărei zile.

Întrucât în  evidența noastră se află mai multe persoane vârstnice, ce se  confruntă cu  imposibilitatea de a se deplasa,  mâncarea este  distribuită la domiciliul acesteia cu ajutorul  voluntarilor de la  paraclisul Catedralei Naționale.

De asemenea,  menționăm faptul că activitatea Cantinei se  derulează după programul obișnuit,  în evidența noastră aflându-se un  număr de 36 persoane, în situații excepționale din punct de vedere social, cărora le  venim în  ajutor,  mai ales în  această perioadă delicată, prin oferirea de hrană caldă zilnic.

Beneficiarii programului de hrană caldă la domiciliu au primit, cu sprijinul sponsorilor, produse lactate proaspete și câte un pachet cu alimente pentru Sărbătoarea Învierii Domnului.

În luna aprilie, a fost realizată o colaborare cu Auto Klass București Sud, prin intermediul căreia au beneficiat de pachete cu alimente și produse de igienă, 12 persoane vârstnice din sectorul 4, greu deplasabile.

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Cantina socială  Sfânta Muceniță Filofteia este religios – caritabil și se realizează prin oferirea unei mese calde (masa de prânz) beneficiarilor înscriși în cadrul cantinei sociale. Categoriile sociale cărora se adresează serviciul social sunt persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități și familii defavorizate.

Prin înființarea acestei cantine sociale se dorește îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate prin asigurarea necesarului caloric și proteic zilnic, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială și promovării incluziunii sociale.

Resurse umane implicate

Activitatea Cantinei sociale  Sfânta Filofteia este coordonată de Consiliul Director al Asociației Diaconia Filiala Sector 4, conform Statutului (Încheiere de atestare nr. 104 din 25.09.2014). Consiliul Director are următoarea componență:

  • Ion Armași-Vartan, președinte;
  • Narcis-Nicolaie Stupcanu, membru;
  • Cristina Antoanela Untaru, membru.

Conform Hotărârilor Consiliului Director, Cantina socială  Sfânta Muceniță Filofteia funcţionează cu un număr de trei angajați, după cum urmează:

– dna. Untaru Cristina,  asistent social,

– pr. Slamna Robert Iulian, administrator,

– dna. Cioalcă Lica, bucătar,

– dna. Smarandache Florica, inspector SSM,

– serviciul de contabilitate este asigurat de SC Accredo SRL.

 Beneficiarii cantinei

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina socială  Sfânta Muceniță Filofteia sunt:

a)persoane vârstnice;

–  care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege și nu au familie care să-i ajute;

– care nu au locuință proprie;

– ale căror venituri nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent și a îngrijirii necesare;

– care nu se pot autogospodări sau se află în imposibilitatea de a-și pregăti hrana necesară traiului zilnic.

b) copii;

c) persoane cu dizabilități;

d) persoane aflate în risc de marginalizare socialăe) familii defavorizate care:

– nu au loc de muncă,

– locuiesc în condiții improprii,

– au unul sau mai mulți copii în întreținere.

f) persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici.

Selecţia beneficiarilor se realizează în funcţie de îndeplinirea a cel puțin două dintre următoarele criterii :

– venitul pe membru de familie se află sub venitul minim pe economie;

– există doi sau mai mulţi copii în întreţinere;

– există un singur părinte întreţinător de familie;

– solicitantul prezintă un diagnostic medical complex;

– solicitantul are capacitate limitată de autosuţinere;

– solicitantul dovedeşte condiţii improprii de locuit sau lipsa locuinţei.

Acordarea serviciului social se realizează în baza unei cereri și a depunerii unor acte doveditoare (conform Regulamentului de Organizare și Funcționare), beneficiarii fiind admişi în limita numărului de locuri disponibile la momentul solicitării.

Fiecărui beneficiar i se întocmește un dosar social, conform reglementărilor legislației în vigoare, cu următoarele documente: cerere tip, Contract de servicii sociale încheiat pe un an calendaristic, un exemplar din Regulamentul de Ordine Interioară, Ancheta socială, Planul de Intervenție, Chestionarul de satisfacție.

În tot anul 2018 a fost acordată câte o masă caldă constând în felul 1, felul 2 și desert unui număr de 30 -32 beneficiari zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 11 – 14.

Hrana este pregătită la sediul cantinei de către un bucătar angajat, iar pentru asigurarea activității de aprovizionare cu alimente, materiale de întreținere, etc., se ocupă administratorul cantinei.

Bucătăria cantinei a fost dotată cu echipamentele necesare de către SC Bilancia SA, cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În data de 22.09.2017, Asociația Diaconia Filiala Sector 4 a primit gratuit spre folosință pe o perioadă de un an cu prelungire automată, printr-un Contract de Comodat Nr. 9452 din data de 19.09.2017, un autovehicul marca DACIA DOKKER, înscris în circulație sub nr. B-204-SSF, din partea Patriarhiei Române-Administrația Patriarhală, iar Protoieria Sector IV Capitală a contribuit cu 25% din valoarea mașinii.

Acest autovehicul deține toate documentele de autorizare cerute de lege, inclusiv din punct de vedere sanitar-veterinar, cu respectarea condițiilor de temperatură și igienă corespunzătoare fiecărei categorii de produse și a fost folosit pentru aprovizionarea cantinei sociale, apoi a fost utilizat și pentru transportul alimentelor primite de la magazinele Mega Image, conform Contractului de Sponsorizare încheiat în anul 2018.

Evenimente sociale derulate

În luna februarie, Protoieria Sector IV Capitală, cu sprijinul unui grup de tineri voluntari, a venit în sprijinul a 50 copii din familii nevoiașe, dăruindu-le câte un pachet cu echipament sportiv, alimente și dulciuri. La eveniment au participat și copiii beneficiarilor Cantinei Sociale Sf. Filofteia.

 Proiectul s-a desfășurat sub titulatura „Îmbracă un copil de Paști”.

Cu prilejul Praznicului Învierii Domnului beneficiarii programului alimentar desfășurat la Cantina Sfânta Muceniță Filofteia au primit un pachet cu produse tradiționale de Paști, ouă, cozonac și alte produse de primă necesitate. Activitatea a avut loc la sediul cantinei sociale, în data de 04 aprilie 2018.

 Cu ocazia începutului de an școlar, 50 copii din familii aflate într-o situaţie financiară precară au primit rechizite din partea Protoieriei Sector IV Capitală. Ghiozdanele complet echipate au fost oferite în vederea prevenirii abandonului şcolar şi sprijinirii actului educaţional. Prin grija părintelui protoiereu Ion Armași, acţiunea a fost organizată de Biroul de Asistenţă socială al Protoieriei Sector IV Capitală şi s-a desfăşurat la sediul Cantinei sociale Sfânta Filofteia. Beneficiarii acțiunii, cei 30 copii fără posibilităţi materiale, au fost întâmpinaţi cu câte o porţie de griş cald cu lapte, prăjituri de casă şi sucuri.

Parohia Progresul, cu sprijinul Protoieriei Sector IV Capitală, a organizat două acțiuni umanitare de donare de sânge. Activitățile s-au desfășurat în lunile iunie și septembrie 2018, la sediul cantinei sociale, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Ca urmare a invitației transmise de Departamentul de tineret al Parohiei Progresul, la acțiuni au participat preoți din cadrul Protoieriei Sector IV Capitală, angajați ai Cancelariei Protoieriei și tineri de la unele parohii de pe raza Sectorului 4, însoțiți de coordonatori ai departamentelor de tineret.

La solicitarea părintelui Gheorghiță Paul, de la Parohia Lipia II, județul Buzău, Protoieria Sector IV Capitală a oferit prăjituri și sucuri celor 80 de copii veniți în pelerinaj la obiectivele turistice și mănăstirile din București, în luna noiembrie 2018.

Cu ocazia Sărbătorii Sfântului Dimitrie Basarabov, protoieria si Liga Tineretului Creștin Ortodox, Filiala Sector 4, au sprijinit activitatea Sectorului Social Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin pregătirea și distribuirea a 2000 de porții de hrană caldă, ceai și cafea pentru pelerini.

Cu ocazia sărbătoririi hramului, de ziua Sfintei Mucenițe Filofteia (7 decembrie), au primit pachete cu alimente 100 de persoane nevoiașe, iar 20 copii au primit dulciuri. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Parohia Progresul.

Treizeci de copii din familiile defavorizate aflate în evidența Protoieriei Sector IV Capitală au primit în ziua de 21 decembrie 2018, daruri de Crăciun (jucării, articole de îmbrăcăminte, fructe și dulciuri), iar beneficiarii cantinei au primit pachete cu alimente, fructe și cozonac.