RAPORT ANUAL 2020-ASOCIAȚIA DIACONIA FILIALA SECTOR 3

CANTINA SOCIALĂ SFÂNTA MARIA

 1. Scurt istoric

Asociația Diaconia Filiala Sector 3, din cadrul Protoieriei Sector III Capitală a inaugurat în ziua de 8 septembrie 2015, Cantina socială Sfânta Maria.

Slujba de sfințire a cantinei sociale, a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, delegat de către Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La acest eveniment a fost prezent și domnul primar al Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță, alături de câțiva consilieri locali.

Cantina socială – Așezământul Sfânta Maria acordă servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații financiare și materiale precare, dar și cu situații medicale deosebite, având drept scop reinserția socială a persoanelor marginalizate și asigurarea unei mese necesară existenței.

Cantina își desfășoară activitatea începând cu data de 10 decembrie 2015, în imobilul situat în București, Strada Regenerării, Nr. 2, sector 3, este proprietatea parohiei Foișor, și pus la dispoziția Asociației Diaconia Filiala Sector 3, pe o perioadă de 10 ani, conform Contractului de comodat nr. 10354 / 28.08.2015.

 1. Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Cantina socială Sfânta Maria este religios – caritabil și se realizează prin oferirea unei mese calde (masa de prânz) beneficiarilor înscriși în cadrul cantinei sociale. Categoriile sociale cărora se adresează serviciul social sunt persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități și familii defavorizate.

Prin înființarea acestei cantine sociale se dorește îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate prin asigurarea necesarului caloric și proteic zilnic, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială și promovării incluziunii sociale.

 1. Resurse umane implicate

Activitatea Cantinei sociale Sfânta Maria este coordonată de Consiliul Director al Asociației Diaconia Filiala Sector 3, conform Statutului Actualizat din data de 02.09.2015. Consiliul Director are următoarea componență:

 • Pr. Busuioc Florin, președinte;
 • Pr. Nicolaescu Sergiu, membru;
 • Mănescu Andrada-Mihaela, membru.

Conform Hotărârilor Consiliului Director, Cantina socială Sfânta Maria funcţionează cu un număr de 4 total personal, după cum urmează:

– dna. Vasile Paula Luminița, administrator (Hotărârea Consiliului Director nr. 2 / 18.10.2015);

– dna. Moraru Mariana, bucătar (Hotărârea Consiliului Director nr. 1 / 18.10.2015);

– dna. Mănescu Andrada-Mihaela, asistent social (Hotărârea Consiliului Director nr. 1 / 10.10.2016);

– dna. Matei Marilena, specialist resurse umane (Hotărârea Consiliului Director nr. 24 / 31.07.2019) iar

– Serviciile de contabilitate sunt asigurate de S.C. ACCREDO CONTA S.R.L., conform Contractului nr. 26 / 14.08.2019.

4. Beneficiarii cantinei

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina socială Sfânta Maria sunt:

 1. persoane vârstnice:

– care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege și nu au familie care să-i ajute;

– nu au locuință proprie,

– veniturile nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent,

– nu se poate autogospodări sau se află în imposibilitatea de a-și pregăti hrana necesară traiului zilnic.

b) copii;

c) persoane cu dizabilități;

d) persoane aflate în risc de marginalizare socială;

e) familii defavorizate:

– nu au loc de muncă,

– locuiesc în condiții improprii,

– au unul sau mai mulți copii în întreținere.

f) persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici.

 1. Autorizări și acreditări

Au fost întocmite documentele pentru obținerea autorizațiilor necesare acreditării și licențierii cantinei sociale Sfânta Maria. (ROI, ROF și încheiate contracte cu PROTAN și Dezinsecție și Deratizare)

 • Autorizația Sanitar Publică;
 • Autorizația Sanitar Veterinară;
 • Răspuns ISU;
 • Certificatul de Acreditare seria AF, nr. 003665 a fost obținut în data de 04.11,2016, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
 • Licența de Funcționare Provizorie, Nr. 3816 a fost obținută în data de 06.12.2016, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
 1. Activități

Cantina oferă hrană caldă, consiliere spirituală și socială pentru aproximativ 64 de persoane aflate în evidența biroului de asistență socială al Protoieriei Sector III Capitală. Beneficiarii sunt persoane și familii aflate în dificultate, cu risc crescut de marginalizare sau excluziune socială: copii proveniți din familii numeroase care trăiesc în condiții precare, familii monoparentale, familii sărace de romi, persoane fără adăpost, vârstnici fără sprijin familial și cu venituri mici, persoane cu handicap.

În cadrul cantinei sociale Sfânta Maria sunt pregătite și distribuite zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12 – 14, un număr de aproximativ 64 de porții de hrană caldă pentru persoanele înscrise în acest program.

Totodată aceste familii primesc lunar câte un pachet cu alimente de bază prin Programul Social al Protoieriei Sector III Capitală și cu sprijinul parohiilor din Sectorul 3.

Hrana este pregătită la sediul cantinei de către un bucătar angajat, iar pentru asigurarea activității de aprovizionare cu alimente, materiale de întreținere, etc., se ocupă administratorul.

În data de 21.09.2020, la sediul cantinei, s-a derulat proiectul Primii pași împreună, cu prilejul începutul noului an școlar, care a avut ca scop acoperirea necesarului de rechizite pentru copiii proveniți din familii defavorizate, aflate în evidența Biroului de Asistență socială al Protoieriei Sector III Capitală. Astfel, 300 de copii au beneficiat de ghiozdane echipate cu rechizite, oferite prin contribuția parohiilor din cadrul Protoieriei Sector III Capitală.

În data de 7 noiembrie 2017 am început demersurile în vederea colaborării cu magazinele Mega Image, iar în luna decembrie 2017 a fost semnat Contractul de sponsorizare între S.C. MEGA IMAGE S.R.L., în calitate de SPONSOR și Asociația Diaconia Filiala Sector 3, în calitate de BENEFICIAR, contract care a continuat pe toată durata anului 2018. Pe baza acestui contract se derulează un proiect ce constă în preluarea de produse alimentare, care sunt oferite sau gătite în scopul consumului de către persoanele defavorizate înscrise în cadrul cantinei sociale Sfânta Maria.

Mega Masa Bucuriei – Asociația Diaconia Filiala Sector 3, derulează un proiect în parteneriat cu sponsorul, constând în preluarea de produse aflate în penultima zi de valabilitate la data predării-primirii, fiind însoțite de toate documentele justificative necesare consumului lor.

Conform contractului de colaborare încheiat, activitatea se desfășoară astfel încât Asociația Diaconia Filiala Sector 3 ridică exclusiv pe cheltuiala sa și cu transportul său propriu, produsele ce fac obiectul contractului de la punctele de lucru (MI Dristor, MI Piața Vitan și MI București MALL), în baza unui Proces Verbal de predare-primire semnat de reprezentanții părților, delegați în acest sens, la data respectivă.

În data de 22.09.2017 Asociația Diaconia Filiala Sector 3 a primit gratuit spre folosință pe o perioadă de un an cu prelungire automată, printr-un Contract de Comodat Nr. 9451 din data de 19.09.2017, un autovehicul marca DACIA DOKKER, înscris în circulație sub nr. B-203-SSF, din partea Patriarhiei Române-Administrația Patriarhală, iar Protoieria Sector III Capitală a contribuit cu 25% din valoarea mașinii.

Această mașină deține toate documentele de autorizare cerute de lege, inclusiv din punct de vedere sanitar-veterinar, cu respectarea condițiilor de temperatură și igienă corespunzătoare fiecărei categorii de produse și a fost folosită pentru aprovizionarea cantinei sociale, apoi a fost folosită și pentru transportul alimentelor primite de la magazinele Mega Image.

Produsele preluate fac parte din următoarele categorii alimentare: lactate, delicatese, produse dry, fructe și legume congelate și produse de patiserie/panificație, acestea sunt primite zilnic sau de câte ori este necesar, după care sunt oferite sau gătite în scopul consumului de către persoanele defavorizate înscrise în cadrul Asociației Diaconia Filiala Sector 3, pe baza unui tabel nominal, cu semnături.

În perioada octombrie – noiembrie 2020 s-a desfășurat proiectul educațional Acces la educație digitală pentru copiii defavorizați din Sectorul 3, finanțat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, care aavut ca obiectiv facilitarea acesului la educație digitală a 60 de copii școlari cu o situație socio-economică precară din Sectorul 3, în vederea menținerii lor în sistemul de învățământ și al dezvoltării abilităților sociale, prin crearea condițiilor necesare pentru accesul la educație digitală, în vederea asigurării egalității de șanse privind educația în contextul pandemiei generate de virusul Covid 19.

Astfel, 60 de copii, au primit tablete, iar prin organizarea a trei workshopuri, au fost instruiți pentru utilizarea adecvată și în condiții sigure a echipamentelor de învățare digitală, primind toate informațiile tehnice necesare în vederea instruirii în domeniul tehnologiilor digitale.

 1. https://www.trinitas.tv/tablete-pentru-copii-defavorizati-din-sectorul-3/ – workshop 1
 2. https://www.trinitas.tv/20-de-elevi-din-sectorul-3-au-primit-tablete/ – workshop 2
 3. https://www.trinitas.tv/tablete-pentru-60-de-elevi-din-sectorul-3/– workshop 3

În această perioadă grea, de epidemie – COVID-19, Asociația Diaconia Filiala Sector 3, prin cantina socială Sfânta Maria, vine în întâmpinarea persoanelor aflate în izolare, ca urmare a parteneriatului de colaborare dintre Arhiepiscopia Bucureștilor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov, pregătind, zilnic, hrană caldă.

Până în prezent au fost pregătite și distribuite 510 porții de hrană caldă, începând cu data de 18.03.2020, porțiile fiind distribuite la domiciliul persoanelor izolate de către voluntarii Catedralei Naționale.

Secvențe TRINITAS. Ajutoare pentru persoanele vulnerabile din

București (06.04.2020) – (emisiunea realizată de Trinitas Tv surprinde programul zilnic al cantinei sociale).

Totodată, Asociația Diaconia Filiala Sector 3, prin cantina socială Sfânta Maria oferă hrană caldă, zilnic, pentru aproximativ 61 de persoane.

Beneficiarii înscriși la cantina socială Sfânta Maria au participat la toate activitățile desfășurate la sediul Protoieriei Sector III Capitală :

– În apropierea Sărbătorilor Pascale, au fost pregătite pachete cu alimente de bază, sarmale, friptură și ouă roșii, atât pentru toate persoanele izolate, cât și pentru toți beneficiarii cantinei sociale.

Cu sprijinul Sectorului Social al Patriarhiei Române, au fost oferite pachete cu carne de pui și porc, tuturor beneficiarilor.

Programul Sfântul Nicolae la casele copiilor”, s-a desfășurat în data de 4 decembrie 2020, la sediul Protoieriei Sector III Capitală, iar la acest eveniment social 30 de copii proveniți din familii aflate în risc social au primit câte un pachet cu dulciuri și fructe.

Prin această acțiune socială, defășurată în apropierea Sărbătorii Sfântului Nicolae, ne-am dorit să aducem un strop de bucurie pe chipul copiilor,  dar totodată respectându-se măsurile de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

La sediul cantinei sociale Sfânta Maria s-au pregătit 100 de pachete cu hrană, în perioada dintre Sărbătoarea Nașterii Domnului și Anul Nou, conform

proiectului Sprijin pentru iarnă pentru persoanele fără adăpost din București.

Astfel 100 de persoane fără adăpost, aflate în evidența organizației Samusocial vor primi pachete cu hrană, cu sprijinul unui grup de 5 voluntari. Bugetul proiectului este în cuantum de 7.000 lei, care va fi asigurat de tineri voluntari corporatiști.

Managerul proiectului este Pr. Ionuț Iordăchescu, preot coslujitor la parohia Foișor I.

În apropierea Sărbătorii Nașterii Domnului, au fost pregătite pachete cu alimente, cozonaci, dulciuri, sarmale și friptură pentru toți beneficiarii cantinei sociale, iar copiii au primit prin intermediul unor sponsori daruri.

 1. Rezultate

Activitățile sociale desfășurate ne-au arătat că ajutorul acordat aduce multă bucurie și sprijin în familiile defavorizate și în același timp am realizat și necesitatea de extindere a activităților și a măririi numărului de beneficiari.

Prin serviciile oferite în cadrul proiectelor social-filantropice și culturale se dorește îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială și promovării incluziunii sociale.

Președintele Asociației Diaconia Întocmit,

Filiala Sector 3, Asistent Social

Preot Florin Busuioc Mănescu Andrada-Mihaela