Asezamantul Patriarhul Justinian Marina

Asezamantul Patriarhul Justinian Marina desfășoară proiecte în trei direcții: asistarea victimelor violenței domestice, asistarea categoriilor defavorizate social, educație.

Prin proiectele derulate, Asociația Diaconia urmărește reducerea violenței, îmbunătățirea calității vieții copiilor și a familiilor aflate în dificultate, scăderea gradului de marginalizare/excluziune a acestor persoane și prevenirea unor fenomene sociale cum ar fi: abandonul familial, abandonul școlar, delincvența juvenilă, violența domestică.

Pentru a ne îndeplini obiectivele , colaborăm cu Direcțiile de Asistență socială și Protecția Copilului, unități spitalicești, secții de poliție și alte organizații neguvernamentale care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a drepturilor copiilor.

Începând cu anul 1999, anual, în medie 80 de victime ale violenței în familie sunt asistate și susținute în procesul de reintegrare socială , 25 de copii beneficiază de servicii socio-educaționale în cadrul Centrului de zi și 20 de familii sunt sprijinite material, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață.

Cine ne sprijină

Sponsori și parteneri

Arhiepiscopia Bucureștilor/ Avery Dennison Foundation / Deloitte/ Edenia / Selgros Cash & Cary/ Carrefoure România sa/ Patru Mâini Carpatia SRLPROIECTE

 • Educație

Și eu merg la școală

Centrul de zi pentru copii școlari

Vorbesc și scriu corect

 • Asistarea victimelor violenței în familie

Centru de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice

Violența în familie

 • Asistarea categoriilor defavorizate social

Sprijin material pentru familii în dificultate

Masa bucuriei

DECLARAȚIA DE MISIUNE

Misiunea Asociației Diaconia este de a apăra drepturile și de a susține persoanele care se confrunfruntă cu sărăcia ori se află în situații vulnerabile.

VALORILE NOASTRE

Credința, responsabilitatea față de viitor și față de comunitate, integritate, generozitate, implicare, dragostea pentru oameni, recunoștința.

 • Centrul de zi pentru copii școlari

Centrul de zi pentru copii școlari Patriarh Justinian Marina – este un centru destinat copiiilor școlari, din clasele I-VIII, cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, proveniți din familii aflate în dificultate. Centrul oferă, în regim gratuit, programe de tipul after school / before school. Rolul centrului este de a crește potențialul fiecărui copil și de a preveni abandonul școlar.

În centru, îndrumați de personalul de specialitate, copiii sunt ajutați( susținuți) să obțină rezultate școlare mai bune, să aibe încredere în forțele proprii, să înțeleagă importanța și rolul pregătirii școlare, să devină mai buni în ceea ce fac.

Centrul de zi pentru copii școlari, Patriarh Justinian Marina, oferă o gamă variată de servicii destinate atât copiilor cât și părinților:

 • Asistență educațională( after school/before school)

 • Activități recreative și de petrecere a timpului liber

 • Asistență socială

 • Consiliere psihologică

 • Asistență medicală și îngrijire

 • Hrană și sprijin material

Asistență educațională

 • copiii primesc sprijin și sunt îndrumați în realizarea temelor

 • beneficiază de activități de consolidare a cunoștințelor

 • activități de recuperare a materiei școlare

 • activități de informare și orientare școlară.

Asistență socială:

 • Pentru fiecare familie se realizează o evaluare a nevoilor și se întocmește un program personalizat de intervenție,

 • Fiecărei familii îi sunt facilitate accesul la servicii specializate, mediere, monitorizare, consiliere și îndrumare socială.

Consiliere psihologică

 • Atât copiii cât și părinții pot beneficia de consiliere psihologică și asistență terapeutică în vederea optimizării și dezvoltării personale.

Asistență medicală și îngrijire:

 • Copiii beneficiază de tratamente medicale urgente și educație pentru sănătate în vederea prevenirii îmbolnăvirilor.

Hrană și sprijin material

 • Copiii înscriși în program servesc, în sala de mese a centrului, masa de prânz și o gustare, în a doua parte a programului.

 • În funcție de nevoile identificate, familiile primesc ajutor material (îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare).

Activități recreative și de petrecere a timpului liber

 • Activitățile de socializare și petrecere a timpului liber sunt planificate împreună cu părinții și copiii înscriși în programe.și au ca scop satisfacerea nevoii copiilor de a petrece timp de calitate precum și dezvoltarea de abilități de comunicare și socializare și de viața independenta. 

 • Cuprind activități ludice, activități ce au în vedere dezvoltarea creativității (ateliere de pictură, modelaj), culturale( film, spectacole de teatru, vizite la muzee), activități sportive, de socializare, excursii, participarea la diferite evenimente și serbări, sărbătorirea onomasticelor și a zilelor de naștere

Prin toate aceste servicii ne-am propus să creștem accesul la educație al copiilor proveniti din familii vulnerabile și să creem legături stabile între copii și mediul socio-educațional pe care aceștia îl frecventează. Toate serviciile sunt oferite în regim gratuit.

POT BENEFICIA DE SERVICIILE CENTRULUI :

  • copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani

  • copii fără diagnostic psihiatric/neurologic

  • copii care au nevoie de îndrumare școlară

  • copilul se confruntă cu situație de risc de abandon sau eșec școlar

  • copii cu rezultate școlare bune dar care întâmpină dificultăți la anumite materii

  • familia se află într-o situație de dificultate care afectează creșterea, dezvoltarea și educarea copilului

  • veniturile familiei sunt reduse, există dificultăți de întreținere și îngrijire adecvată a copilului

  • vă aflați în situație de șomaj, divorț, unic susținător al copilului, etc.

  • nu beneficiați de suport pentru supravegherea copilului pe timpul zilei

  • disponibilitatea părinților de a colabora cu specialiștii centrului.

  • nu beneficiați de aceleași servicii sociale din partea altor asociații, fundații, instituții ale statului.

Centrul de zi pentru copii şcolari pune la dispoziția beneficiarilor săi următoarele spații, dotate și echipate corespunzător:

 • cabinet de asistență socială

 • cabinet de consiliere psihologică

 • 2 săli de clasă pentru copii

 • cabinet de logopedie

 • atelier de creație

 • sală de mese

 • grupuri sanitare

 • paraclis

 • spațiu de joacă pentru copii

 

Datele de contact ale Centrului de zi pentru copii școlari Patriarh Justinian Marina

Tel./fax. 031/43.62.140

Mobil. 0770371940

E-mail: asociațiadiaconia@yahoo.com

Pagina web: www.asociatiadiaconia.ro

 • Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice

Amploarea violenței familiale constituie una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă societatea românească.

Din anul 1999, Așezământul Social Patriarh Justinian Marina, prin serviciile Centrului de primire în regim de urgență, oferă femeilor, victime ale violenței în familie protecție pentru a ieși din situațiile de abuz precum și suport pentru a duce o viață independentă.

Centrul oferă adăpost, un mediu securizant , consiliere socială, asistență educațională, asistență medicală, consiliere juridică, consiliere psihologică atât pentru mame cât și pentru copii. Femeile găzduite în centru sunt ajutate să-şi conştientizeze calităţile și resursele de care dispun, urmărindu-se creşterea stimei de sine şi dobândirea abilităţilor necesare în rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

Prin serviciile furnizate în cadrul Centrului se urmărește redobândirea echilibrului emoțional al victimelor violenței în familie, creșterea abilităților de viață independentă al acestora și creșterea încrederii în forțele proprii.

Fiecare femeie, este sprijinită și susținută în găsirea unui loc de muncă, în identificarea unei locuințe, primește ajutor pentru actualizarea documentelor personale, în soluționarea problemele legate de medicul de familie, de școală și altele așa încât la plecarea din adăpost să își redobândească echilibrul și să fie în măsură să ducă o viață independentă de agresor.

Pot beneficia de serviciile Centrului de primire în regim de urgență a victimelor violenței în domestice:

Femei, victime ale violenței în familie cu vârsta de peste 18 ani;

Copiii cu vârsta de până la 18 ani aflați în îngrijirea femeilor victime ale violenței domestice.

 

 • Educație

Și eu merg la școală – Proiectul Și eu merg la școală are ca obiectiv prevenirea abandonului școlar prin oferirea de sprijin material în vederea menținerii copiiilor defavorizați în sistemul de educație. Pentru familiile cu venituri foarte mici, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor școlare, expune copiii riscului de abandon școlar. Copiii înscriși în acest program beneficiază de materiale educaționale, rechizite, ghiozdane, produse de igienă și articole de îmbrăcăminte, în funcție de nevoiele fiecărui copil.

Vorbesc și scriu corect – Proiectul se adresează copiilor care provin din familii aflate în dificultate și care prezintă o serie de tulburări de limbaj. Acestea pot fi dislalii fiziologice, trecând apoi, pe măsură ce copiii cresc și nu sunt corectați, în forme patologice, precum dislexia, discalculia, disgrafia, balbismul, rotacismul, etc., cu forme care îi împiedică să realizeze progrese la nivel școlar.

Depistarea la timp a unor dificultăti de exprimare (comunicare) și realizarea terapiei reprezintă un mare avantaj pentru recupererea copilului încă de la vârste fragede. Problemele multor copiii sunt tratate superficial, considerând că trec de la sine, o dată cu vârsta, nerealizându-se nicio intervenție specializată.

Datorită acestui tip de intervenție specializată, cu sprijinul logopedului, copiii înregistrează progrese școlare, în sensul că depășesc blocajul în ceea ce privește dificultatea de a citi, scrie și socoti; copiii, beneficiind de recuperare lexicală și corecție a tulburărilor de pronunție.

 • Asistarea categoriilor defavorizate social

Sprijin material pentru familii în dificultate – este proiectul prin intermediul căruia victimele violenței în familie, care au ieșit din program, sunt asistate și susținute în continuare pentru a depăși situațiile de dificultate cu care se confruntă. Prin acest program, în funcție de nevoiele identificate, sunt achiziționate lemne pentru foc, mobilier, aparatura electrica și produse electrocasnice, articole de îmbrăcăminte/încălțăminte etc.

Schimbările începute în timpul în care au beneficiat de serviciile Așezământului Social Patriarh Justinian Marina continuă și după parăsirea acestuia iar victimele, neîncrezătoare în forțele proprii, fac eforturi pentru a devenii persoane responsabile care își pot gestiona emoțiile, care știu să se respecte pe ele însele, persoane care reușesc să lase în urmă trecutul și care reușesc să evite relațiile abuzive, reușesc să devină independente financiar și se implică în educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor lor, persoane care continuă să își îmbunătățească permanent condițiile de viață. De aceea, continuarea intervenției constituie o necesitate și sprijinul pentru un nou start în viața acestor persoane.

Masa bucuriei – Prin proiectul Masa Bucuriei, Așezământul Social Patriarh Justinian Marina oferă lunar unui număr de 20 de familii, defavorizate social, alimente primite ca donație din partea diverșilor sponsori. Sponsorul principal în acest proiect este SELGROS CASH & CARRY S.R.L.