Asezamantul Patriarhul Justinian Marina

Asezamantul Patriarhul Justinian Marina desfășoară proiecte în trei direcții: asistarea victimelor violenței domestice, asistarea categoriilor defavorizate social, educație.

Prin proiectele derulate, Asociația Diaconia urmărește reducerea violenței, îmbunătățirea calității vieții copiilor și a familiilor aflate în dificultate, scăderea gradului de marginalizare/excluziune a acestor persoane și prevenirea unor fenomene sociale cum ar fi: abandonul familial, abandonul școlar, delincvența juvenilă, violența domestică.

Pentru a ne îndeplini obiectivele , colaborăm cu Direcțiile de Asistență socială și Protecția Copilului, unități spitalicești, secții de poliție și alte organizații neguvernamentale care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a drepturilor copiilor.

Începând cu anul 1999, anual, în medie 80 de victime ale violenței în familie sunt asistate și susținute în procesul de reintegrare socială , 25 de copii beneficiază de servicii socio-educaționale în cadrul Centrului de zi și 20 de familii sunt sprijinite material, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață.

PROIECTE

  • Educație

Și eu merg la școală

Centrul de zi pentru copii școlari

Vorbesc și scriu corect

  • Asistarea victimelor violenței în familie

Centru de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice

Violența în familie

  • Asistarea categoriilor defavorizate social

Sprijin material pentru familii în dificultate

Masa bucuriei

DECLARAȚIA DE MISIUNE

Misiunea Asociației Diaconia este de a apăra drepturile și de a susține persoanele care se confrunfruntă cu sărăcia ori se află în situații vulnerabile.

VALORILE NOASTRE

Credința, responsabilitatea față de viitor și față de comunitate, integritate, generozitate, implicare, dragostea pentru oameni, recunoștința.

Echipa Diaconia

Președinte

Viorel Ionuț Iordăchescu

Cordonator centru

Ionela Ionescu

Inspector de specialitate

Georgiana Olteiu

Psiholog

Mila Manea

Psiholog

Mila Manea

Asistent social

Mihaela Alina Drăcea

Pedagog

Alina Mihaela Dumitrache

Preot

Eugen Bucur

Administrator

Dragoș Bîșu

Contact

Telefon

031/43.62.140

0770371940

E-mail

asociatiadiaconia@yahoo.com